Jak przypomniała w swym przemówieniu Pani Barbara Opacka w ciągu tylko ostatniego roku Seniorzy w ramach projektu "Zróbmy coś dla siebie i innych" zorganizowali wspólnie ze stowarzyszeniami TPD i TOLA oraz Radą Rodziców Niepublicznego Przedszkola Bal Karnawałowy, z którego dochód został przeznaczony na działalność przedszkola i cele statutowe Związku. W podziękowaniu Strażakom za użyczanie Sali OSP remontowali stoły i krzesła oraz pomagali w pracach porządkowych po remoncie. Ponadto włączyli się w organizowane przez GOK Dni Gminy Inowłódz poprzez przygotowanie loterii fantowej i poczęstunku, z czego dochód przeznaczono na pomoc dla członków, będących w trudnej sytuacji losowej. Zorganizowali spotkanie integracyjne z kołem z Tomaszowa Maz, zadbali o aktywny wypoczynek latem. Przykładów działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest jeszcze wiele. Podczas uroczystości najbardziej aktywni Seniorzy otrzymali dyplomy. Imprezę uświetniły występy iluzjonisty, Zespołu M-ini, Zespołu "Gracja" oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Inowłodzu

Do wciąż mło­dych duchem Seniorów, kierujemy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, szczęścia w gronie najbliższych i jeszcze wielu udanych przedsięwzięć.

fot._a._jwik fot.korzeniewka fot.korzeniewska