Przy skrzyżowaniach zostały umieszczone tabliczki z nazwami ww. obiektów.

W najbliższym czasie Urząd Gminy wystąpi z propozycją do prywatnych przedsiębiorców w Inowłodzu o zamieszczenie drogowskazów, znaków kierunkowych do ich firm czy też obiektów.

            Deklaracje o zamieszczenie takiej tablicy, tj., na którym słupku i jakiej treści należy składać w Gminnym Centrum Informacji w Inowłodzu, tel. (0/44) 710 11 44.

niezginiesz1 niezginiesz2

niezginiesz3