W dniu 14 lutego – odbył się Drużynowy turniej w tenisa stołowego w Domu Ludowym w Królowej Woli. W turnieju tenisa stołowego zwyciężyli:

   I miejsce – drużyna ze Świetlicy w Brzustowie

 II miejsce – drużyna ze Świetlicy w Liciążnej

III miejsce – drużyna z Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu

IV miejsce – drużyna gospodarzy ze Świetlicy w Królowej Woli

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody i dyplomy. Turniej odbywał się w serdecznej i miłej atmosferze.

 

W dniu 16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Inowłodzu odbył się turniej bilardowy. W turnieju bilardowym zwyciężyli:

  I miejsce – Kamil Kupis

 II miejsce – Bartosz Olchowik

III miejsce – Jakub Leszczyński

Zawodnicy otrzymali nagrody i dyplomy a wszystkich uczestników poczęstowano słodkościami.

 

W dniu 19 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Brzustowie odbyły się zawody samochodowe w grze Play Stadion 2. Zwycięzcami zostali:

  I miejsce – Adrian Malej

 II miejsce – Albert Koch

III miejsce – Sebastian Golewski

 

W dniu 21 lutego w Świetlicy Osiedlowej w Konewce odbył się Konkurs plastyczny pt. „Ilustracje do wierszy J. Tuwima”.

 

Podczas ferii zimowych w Czytelni Internetowej w Inowłodzu dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi Internetu.

Ponadto w Świetlicy w Liciążnej dla dzieci prowadzono szereg zajęć w plenerze: wycieczki, gry terenowe.

Na zakończenie ferii zorganizowano ognisko z kiełbaskami.

 

 

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowłodzu za współpracę i sfinansowanie ww. programu dla dzieci i młodzieży w czasie zimowego wypoczynku. Dzięki takim działaniom możemy wychowywać dzieci i młodzież bezpiecznie i zdrowo, z dala od wszelkich używek i przemocy, w atmosferze przyjaźni, otwartości i bezpieczeństwa.

 

Realizatorami ww. zadań byli pracownicy kultury, a koordynatorem kierownik GOK-u w Inowłodzu.

 

feriezimowe1

feriezimowe2

feriezimowe3

feriezimowe4

feriezimowe5

feriezimowe6

feriezimowe7

feriezimowe8

feriezimowe9