I grupa – uczniowie szkół podstawowych

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie – 4 osoby

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu – 3 osoby

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Królowej Woli – 3 osoby

 

II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych

1. Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu – 6 osób

 

III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 0 osób

 

 

 

Najlepsi w eliminacjach okazali się:

 

I grupa – uczniowie szkół podstawowych

- Joanna Pełka (PSP Brzustów)

- Adriana Miniak (PSP Inowłódz)

- Cyprian Mianowski (PSP Królowa Wola)

 

 

II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych

- Kacper Bogusz

- Adrian Zanijat

- Marcin Bąk

 

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

turniejwiedzypozarniczej1

turniejwiedzypozarniczej2

turniejwiedzypozarniczej3

turniejwiedzypozarniczej4

turniejwiedzypozarniczej5

turniejwiedzypozarniczej6

turniejwiedzypozarniczej7

turniejwiedzypozarniczej8

turniejwiedzypozarniczej9