Do organizatora napłynęło prawie 300 prac. Komisja konkursowa w składzie:

- Pani Zofia Gołaszewska- przedstawiciel szkoły,

- Pani Elżbieta Kośka- przedstawiciel Urzędu Gminy,

- Pani Ewa Korzeniewska - przedstawiciel TPD,

- Pani Barbara Walasik - przedstawiciel ZHP,

- Pani Maria Maciejczyk - pracownik kultury

- Pani Janina Pardej - przedstawiciel „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Osiedla Konewka”

oceniła wysoki poziom prac i nagrodziła 30 uczestników konkursu w 3 kategoriach: „Pisanka”, „Palma” i „Karta Wielkanocna”, w dwóch grupach wiekowych: 7-13 i 14-18 lat.

W grupie młodszej, w kategorii ”Pisanka” zwyciężyli:

I miejsce - Bartłomiej Przybyłek (Świetlica w  Konewce)

II miejsce - Weronika Motyl (SP Inowłódz)

III miejsce - Weronika Żądło (SP Inowłódz).

W kategorii „Palma”:

I miejsce - Paulina Choduń (Swietlica w  Konewce)

II miejsce - Izabela Bąk (SP Inowłódz)

III miejsce - Natalia Kopacz (SP Brzustów).

W kategorii „Karta Wielkanocna”:

I miejsce - Dominik Żądło (SP królowa Wola)

II miejsce - Patrycja Jacak ( SP Królowa Wola)

III miejsce - Sylwia Koprek (Świetlica w  Brzustowie).

W grupie wiekowej 14-18 lat w kategorii „Pisanka” nagrodzeni zostali:

I miejsce - Karolina Wojtaszczyk

II miejsce - Agata Jacak (PG w  Inowłodzu)

III miejsce - Angelika Pacholczyk (Świetlica w  Królowej Woli)

W kategorii „Palma”:

I miejsce - Małgorzata Kostanek (Świetlica w Królowej Woli)

II miejsce - Klaudia Bacowska (Świetlica w  Królowej Woli)

III miejsce - Damian Ostabski (Świetlica w  Konewce).

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawę uświetniły, przedstawiając obrzędy i zwyczaje wielkanocne, Zespoły Ludowe „Brzustowianki” i  „Królowianki’ wraz z „Kapelą Kieliszka”. Na sali swoje stoiska z wyrobami rękodzieła artystycznego przedstawiły twórczynie ludowe: pani Jadwiga Śmigieł, pani Krystyna Kozera oraz pani Magdalena Turlińska - przedstawicielka młodego pokolenia z Inowłodza.

Uroczystość przebiegała w ciepłym, wiosennym, ludowym klimacie.

Imprezę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz Gminy, radni, dyrektorzy szkół, mieszkańcy Gminy Inowłódz, zaproszeni goście oraz dzieci i młodzież. Organizator - Gminny Ośrodek Kultury w  Inowłodzu składa serdeczne podziękowania zarządowi OSP za udostępnienie pomieszczeń na okoliczność imprezy. Serdeczne podziękowania kieruje również w  stronę Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Osiedla Konewka” za finansowanie i wsparcie organizacyjne ww. imprezy. Podziękowania śle również do dyrektorów, nauczycieli i instruktorów świetlic za włączenie się do udziału w Konkursie.

 

 

tekst: Barbara Maciejczyk

zdjęcia: Marek Miziak

konkurs_pisanka_palma_kartka1

konkurs_pisanka_palma_kartka2

konkurs_pisanka_palma_kartka3

konkurs_pisanka_palma_kartka4