W dniach 30.04.2008 – 04.05.2008 na terenie Gminy Inowłódz (Żądłowice) swój obóz rozbiją harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE. Podczas imprezy pod nazwą Wielkie Harce Majowe 2008 odbywać się będą Rady Drużyn, Zastępów i Harców, Apele Ewangeliczne oraz Msze Święte. Przewidziane są również ogniska, festyn oraz spektakl - Ekspresja (arcydzieło sztuki dla wszystkich). W ramach Platform, harcerze wykonywać będą różne zadania, a  zwycięzcy otrzymają nagrody i upominki.