Pokot, to tradycyjny uroczysty obrzęd zakończenia polowania zbiorowego, podczas którego składany jest raport o przebiegu polowania, ubitej zwierzynie (ułożonej pokotem) oraz ogłasza się, kto został królem polowania. Rozmach i oprawa pokotu zależy od rangi polowania, jednak każdy pokot wymaga starannego ułożenia.

Nieodzownym corocznym elementem Hubertusa jest Hubertowska Msza Polowa w kaplicy przy Kościele Prezydentów RP.

Hubertus Spalski to także okazja do zapoznania się z kuchnią myśliwską, ubiorem i sprzętem myśliwskim. Służyć temu będą wystawy i imprezy towarzyszące. Jedną z nich jest pokaz jeźdźców, sokolników i łuczników. Będzie również możliwość przejażdżki powozami konnymi i psim zaprzęgiem.