W dniu 24 grudnia 2008 roku Urząd Gminy Inowłódz nieczynny.