W dniu 13 maja 2024 r. rozpoczęliśmy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Inowłódzu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu rewitalizacji w gminie Inowłódz.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w terminie od 13 maja 2024 r. do 16 czerwca 2024 r.:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy – www.inowlodz.pl oraz BIP – www.bip.inowlodz.pl), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Inowłodzu (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Inowłodzu;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny po kliknięciu w link: formularz 23.(https://forms.gle/t9tTsysuJ2BSAuPc7)
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji  - w dniach 05 czerwca 2024 w godzinach 7.30 – 15.30
  • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. w godzinach 16:00 -18:00, miejsce spotkania: Świetlica wiejska w Spale,
    ul. Piłsudskiego 9, Spała
    .

Komitet Rewitalizacji będzie stanowić forum współpracy i dialogu dotyczącego rewitalizacji
w gminie Inowłódz, a jego rolą będzie przygotowywanie opinii i stanowisk, dotyczących procesu rewitalizacji.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Inowłodzu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania komitetu rewitalizacji w gminie Inowłódz

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Inowłodzu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania komitetu rewitalizacji w gminie Inowłódz dostępny będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Inowłódz oraz w Urzędzie Miejskim (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji w godzinach pracy Urzędu.

Pin It
Załączniki:
Pobierz plik (formularz zgłaszania uwag_Komitet Rewitalizacji.doc)formularz zgłaszania uwag_Komitet Rewitalizacji.doc[ ]46 kB28 Pobieranie
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE_KOMITET_REWITALIZACJI.pdf)OBWIESZCZENIE_KOMITET_REWITALIZACJI.pdf[ ]473 kB29 Pobieranie
Pobierz plik (RODO_KOMITET.pdf)RODO_KOMITET.pdf[ ]422 kB16 Pobieranie
Pobierz plik (UCHWAŁA_projektu_Komitet_Rewitalizacji.pdf)UCHWAŁA_projektu_Komitet_Rewitalizacji.pdf[ ]646 kB38 Pobieranie