W dniu 13 maja 2024 r. rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Inowłódz na lata 2024-2032.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu GPR w terminie od 13 maja 2024 r. do 16 czerwca 2024 r.:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy – www.inowlodz.pl oraz BIP – www.bip.inowlodz.pl), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Inowłodzu;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny po kliknięciu w link: formularz (https://forms.gle/MW9Tq4C9C3Qh25Gw7)
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji  - w dniu 5 czerwca 2024 w godzinach 7.30 – 15.30;
  • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu
    27 maja 2024 roku w godzinach 16.30 - 18.30
    , miejsce spotkania: sołtysówka
    w Inowłodzu, ul. Spalska 4A, 97-215 Inowłódz

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Inowłódz dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Inowłódz oraz w Urzędzie Miejskim (ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz) Budynek C, Referat Inwestycji w godzinach pracy Urzędu.

Pin It