GOPS-logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu informuje, że trwa rozpoczęty 22 listopada 2012 r. nabór na stanowisko: pracownik socjalny.  

Szczegóły naboru oraz ogłoszenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Inowłódz w zakładce dotyczącej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Kierownik GOPS
Iwona Szczepańska

.