czystepowietrze2024Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzenia termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących obowiązujących zasad Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędą się:

  • 16 maja o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Spale,
  • 21 maja o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Królowej Woli.

Zachęcamy do rozmów z pracownikiem Urzędu Gminy, który zajmuje się udzielaniem informacji, wypełnianiem i wysyłaniem wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przypominamy, że Wnioskodawcy i beneficjenci Programu „Czyste Powietrze” – którzy już wymienili lub planują wymienić nieefektywne źródło ciepła w swoim domu, powinni złożyć
w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wszystkie informacje na temat programu można uzyskać na stronach internetowych www.wfosigw.lodz.pl, www.czystepowietrze.gov.pl,  zone.gunb.gov.pl.

oraz w Gminnym punkcie konsultacyjno- informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Inowłódzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz.

Do zobaczenia !!!

Pin It