Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do dnia 31.12.2023 r., w zależności od dostępnych środków.

W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” Beneficjent może wymienić stare źródło ciepła m.in. na: pompę ciepła powietrze/woda, pompę ciepła typu powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program kierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•    Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
•    Do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
•    1673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
•    2342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•    Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
•    Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
•    900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
•    1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•    Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
•    Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Łodzi. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina zawrze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są:

  • osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie
  • wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety do dnia 20.11.2023 r.

Uwaga ! Niniejsza ankieta ma posłużyć wstępnej weryfikacji osób zainteresowanych przystąpieniem do programu i nie jest tożsama ze złożeniem wniosku. O ewentualnym naborze zostanie zamieszczona oddzielna informacja.

 

Pin It
Załączniki:
Pobierz plik (1. PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE.pdf)1. PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE.pdf[ ]450 kB25 Pobieranie
Pobierz plik (2. Załącznik 1 wykaz kosztów cz. 1-3.pdf)2. Załącznik 1 wykaz kosztów cz. 1-3.pdf[ ]198 kB21 Pobieranie
Pobierz plik (3._Załącznik 1a wykaz kosztów cz. 4.pdf)3._Załącznik 1a wykaz kosztów cz. 4.pdf[ ]234 kB21 Pobieranie
Pobierz plik (Ankieta Ciepłe Mieszkanie.pdf)Ankieta Ciepłe Mieszkanie.pdf[ ]389 kB24 Pobieranie