• Najlepiej wędrówkę jest rozpocząć od Kościółka św. Idziego, jest to znak rozpoznawczy Inowłodza, wzniesiony na wzgórzu jest widoczny z daleka już po wjeździe do Inowłodza. Wejscie na wzniesienie powinno zostać nam wynagrodzone przez piękną panoramę miejscowości, którą podziwiać możemy z nowo wybudowanego tarasu widokowego. Ale nie po to tu jesteśmy, podejdźmy do drzwi wejściowych kościółka tam znajduję się tabliczka a na niej historia kościółka od roku 1085 aż po dzień dzisiejszy. Zwiedzenie wnętrza jest uzależnione od czasu udostępnienia go dla turystów (a to w dodatku tylko w okresie letnim - zawsze niedziela od 16 do 19, czyli przed i po mszy św.).
  • Kolejnym krokiem będzie spacer do cmentarza wojskowego (należy kierować się w stronę szkoły a dalej już drogowskazy doprowadzą do końca), po przeczytaniu tablicy informacyjnej w cieniu drzew dowiemy się o historii tego miejsca.
  • Jadąc w kierunku centrum, zaraz za gminą skręcając w prawo zbliżymy się do ruin zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego w 1535 roku. W chwili obecnej sam widok nie jest tak imponujący jak jego historia opisana na tablicy informacyjnej. Szkoda tylko, że brak jest na niej rysunków z czasów kiedy był on w swojej świetności.
    Proponuję wejście na mury, pomiędzy którymi pozostały jeszcze łuki i sklepienia tworząc w wyobraźni zarys średniowiecznych komnat.
  • Teraz jedzmy do centrum, gdzie znajduje się rynek pl. Kazimierza Wielkiego. Przy małym mostku na starorzeczu Pilicy stoi dawna Synagoga Żydowska
    obecnie znajdująca się w rękach prywatnych.
  • Punktem następnym naszej wycieczki będzie Kościół parafialny im. Św. Michała z roku 1512, w którego ołtarzu znajduje się obraz Najśw. Marii Panny już z wielowiekową historią.
  • Korzystając z bliskości Pilicy możemy przejść w górę rzeki, podziwiając piękne naturalnie ukształtowane brzegi z licznymi strumykami, skałkami i roślinnością. Zaraz przy brzegu spostrzeżemy pozostałość po barce jakie to kiedyś pływały transportując towary wzdłuż Pilicy. My jednak podziwiając naturę podążamy aż napotkamy na drogę asfaltową, prowadzącą z powrotem do centrum Inowłodza.
  • Ostatnim naszym punktem zwiedzania będzie zabytkowy już cmentarz Żydowski, umiejscowiony w obrębie kopalni kamienia (halcedonitu). Cmentarz ten również jest oznakowany takm, że odnalezienie go nie sprawi nam żadnej trudności.

Pozostało nam teraz jedynie powrót do centrum i korzystając z ładnej pogody usiąść w parku przy fontannie i skosztować tradycyjnych "firmowych" lodów inowłodzkich, które produkowane i sprzedawane są tylko tutaj w Inowłodzu.

a1
Kościół św. Idziego

a2
Tablica na cmentarzu

a3
Zamek Kazimierza Wielkiego
a4
Synagoga z XIX wieku
Pin It