- Szlak czerwony (partyzancki) im. Mjr Henryka Dobrzańskiego, ciągnie się od Radomska do Szydłowca (268 km).
W granicach gminy jego trasa przebiega przez Spałę i prawym brzegiem Pilicy w kierunku Inowłodza. (pieszy)

- Szlak Spalskiego Parku Krajobrazowego zielony, rozpoczyna się w Tomaszowie Mazowieckim a kończy w Luboczy (57 km). Na terenie gminy przebiega przez Spałę - Królową Wolę - Liciążnę - rezerwat „Żądłowice". (pieszy)

- Szlak niebieski im. Prezydenta Prof. Ignacego Mościckiego (21,5km). Szlak bierze swój początek w centrum Spały i biegnie przez teren dawnej Puszczy Spalskiej do Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. (pieszy)                

- Szlak rowerowy niebieski im. Juliana Tuwima (22 km). Swój początek bierze w Tomaszowie Maz. Na terenie gminy biegnie przez Królową Wolę, Inowłódz i kończy się w miejscowości Zakościele. (rowerowy)

- Trakt przez Puszczę Pilicką zielony (40 km). Szlak z Czerniewic do Poświętnego biegnie przez unikalne ostępy dawnej Puszczy Pilickiej, krystaliczne strumienie i stare leśniczkówki. Warto odwiedzić na trasie: śródleśny staw "Szczurek", rezerwat świetlistej dąbrowy w Konewce,posąg Żubra w Spale, dolinę Giełzówki, dawną leśniczówkę w Ceteniu, jabłoniową aleję w Studziannie. (rowerowy)

- Szlak Carskich Łowów żółty (30 km). Szlak wiedzie ze Smardzewic do Rzeczycy przez miejsca związane z pobytem i polowaniami cara Aleksandra III. Na trasie szlaku warto zwiedzić: stację kolejową w Jeleniu, carski zespół rezydencjonalny w Spale, schrony z II wojny światowej w Konewce, leśniczówkę w Glinie, rezerwat "Żądłowice", zabytkową karczmę w Rzeczycy. (rowerowy)

- Łódzka Margistrala Rowerowa W-E czerwony. Jest częścią transeuropejskiej trasy rowerowej mającej w przyszłości połączyć Niemcy, Polskę i Ukrainę.
Składa się z dwóch odcinków:
- odcinek wschód-zachód (W-E) o długości 192 km,
- odcinek północ-południe (N-S) o długości 200 km.
Na terenie Gminy Inowłódz przebiega przez Inowłódz i Królową Wolę, które wchodzą w skład odcinka W - E. (rowerowy)

- Szlak Cudownych Obrazów czarny (35,5 km). Trasa prowadzi dawnymi szlakami pielgrzymkowymi z sanktuarium w Studziannej-Poświętnem przez Inowłódz do klasztoru O.O. Franciszkanów w Smardzewicach.
Warto zwiedzić: bazylikę w Poświętnem, szaniec Hubala w Anielinie, młyn wodny we Fryszerce, klasztor w Smardzewicach. (rowerowy)

- Szlak wodny Pilicy. Piękny i urozmaicony nizinny szlak wodny. Atrakcyjność szlaku podnoszą naturalne krajobrazy, lesistość terenów nadbrzeżnych, czyste powietrze oraz dostępność brzegów zachęcająca do biwakowania. Dolina Pilicy wyróżniająca się malowniczością i różnorodnością krajobrazu, miejscami zwęża się a jej stoki stają się strome. Najciekawszy krajobrazowo fragment to przełomowy odcinek rzeki w okolicach Inowłodza.

- Łódzki Szlak Konny jest najdłuższą w Europie trasą przeznaczoną dla miłośników turystyki konnej i aktywnej, którego długość liczy 1817 km. Szlak został podzielony na dwie pętle: zewnętrzną - 49 odcinków o łącznej długości 1461 km, wewnętrzną - 12 odcinków o łącznej długości 356 km. Trasa tego szlaku umożliwia dostęp do ponad 200 ośrodków jeździeckich oraz ponad 1000 atrakcji turystycznych na terenie całego województwa łódzkiego. Dzięki temu podróż w siodle pozwala poznać bogactwo przyrodnicze, kulturalne i historyczne okolicznych terenów.
W ramach szlaku na obszarze Gminy Inowłódz znajdują się ośrodki jazdy konnej w miejscowościach Królowa Wola i Zakościele, a prowadzi  przez Inowłódz, Zakościele, Królową Wolę, Spałę i Brzustów.

 

Pin It