Po ciężkich bojach wojska hitlerowskie zajęły te tereny już w pierwszym tygodniu wojny, wprowadzając bestialski terror na głównym kierunku uderzenia. Podobnie jak wczasach rozbiorowych, również w latach II wojny światowej na tym terenie w miarę narastania terroru i ucisku umacniała się w społeczeństwie wola walki i oporu. Już jesienią 1939 roku tworzyły się zalążki różnych grup konspiracyjnych, na których rozwój duży wpływ wywarła działalność oddziału "Hubala"- mjr. H. Dobrzańskiego. Od 1940 roku rozwijać się zaczął konspiracyjny ruch ludowy. Narastał opór ludności polskiej, wzrastała liczba akcji sabotażowych, akcji odbijania więźniów z rąk hitlerowców. Również w Inowłodzu i okolicach zawiązały się niewielkie grupy sprawiające wiele problemów okupantowi. Powszechnie  znana jest w Inowłodzu historia kiedy to hitlerowcy za trzech zabitych Niemców rozstrzelali w "molkowym rowie" 30 mężczyzn, mieszkańców Inowłodza. Do dziś można oglądać to pamiątkowe miejsce oraz ich grób na cmentarzu parafialnym w Inowłodzu. W lasach inowłodzkich działało też wiele grup dywersyjnych, które aktywnie walczyły z Niemcami, niszcząc ich zapasy amunicji, likwidując najbardziej zagorzałych fanatyków Hitlera. Jednym z takich oddziałów był wspomniany już wcześniej oddział Hubala. Jego symboliczny grób zwany "Szańcem Hubala" znajduje się w odległości 5 kilometrów od Inowłodza. Symboliczny, ponieważ Niemcy jego ciało ukryli, aby jego grób nie stał się miejscem kultu i pielgrzymek miejscowej ludności. W Spale znajduje się również Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich. Jest to wyraz wdzięczności miejscowej ludności dla osób, które walczyły z okupantem: leśników, partyzantów i wszystkich innych ludzi lasu, którzy nie poddali się hitlerowskiemu najeźdźcy.
Pin It