wydarzenie to dgi

 

 

Zapraszamy do Inowłodza 24 - 25 sierpnia 2019 r.

Program dostępny poniżej

PIKNIK W LICINEJ PLAKAT

Sołtys Liciążnej, Rada Sołecka, Świetlica Wiesjka w Liciąznej ora zOSP Liciążna 

zapraszają na

X Piknik Wiejski 

10 sierpnia 2019 - Plac Śwetlicy Wiejskiej w Liciążnej

Start godz. 18:00