5 kwietnia 2022 r. w pięknie prezentujących się po remoncie wnętrzach Domu Ludowego w Królowej Woli odbyło się Spotkanie Wielkanocne członków Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła w Królowej Woli, w którym uczestniczył Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki i Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz Pan Robert Pawłowski. Wśród gości byli obecni również: Pani Maria Szczygieł - Prezes Zarządu i Pani Lucyna Zielińska - Członek Zarządu P.S.E.R.i I. w Tomaszowie Maz. oraz Sekretarz Gminy Inowłódz Pani Renata Dąbrowicz i Radna - Sołtys wsi Królowa Wola Pani Teresa Kupis. Trwając w wielkanocnej radości, w atmosferze życzliwości zaproszeni goście i Prezes Stowarzyszenia – Koła w Królowej Woli Pani Maria Maciejczyk złożyli wszystkim zebranym serdeczne życzenia spokoju, by serca wypełniała radość, nadzieja i wolność, której znaczenie zostało zaakcentowane, patrząc na wydarzenia w Ukrainie. Nie stole nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych pokarmów oraz wykonanych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Królowej Woli Panią Wiesławę Burchart i Marię Maciejczyk palm wielkanocnych i pisanek.

Tekst: R. Dąbrowicz/Foto: W. Burchart, R. Dąbrowicz

 

received_258291...
received_258291849759699 received_258291849759699
received_377864...
received_377864730869379 received_377864730869379
received_496488...
received_496488391941663 received_496488391941663
received_710063...
received_710063530431371 received_710063530431371

Pin It