IMG 1959

Królowa Wola to wieś mająca bogatą historię. W 2018 roku OSP obchodziło swoje Stulecie, a w tym roku uczczono 90 rocznicę wybudowania Domu Ludowego i 80 rocznicę powstania Szkoły Podstawowej. Festyn Rodzinny z historią w tle, który odbył się w Królowej Woli 7 września 2019 r.  był też doskonałym sposobem integracji i pobudzenia do aktywności mieszkańców. Poczucie wspólnoty i chęć zrobienia czegoś dla siebie nawzajem zadziałało, a wydarzeniu towarzyszyło hasło:  „Kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu”. Na placu OSP zgromadzili się mieszkańcy dla których przygotowane zostały ciekawe atrakcje. W programie artystycznym na scenie zaprezentowali się: Gminny Dziecięco  - Młodzieżowy Zespół Ludowy „Cekinki” Zespół Ludowy „Królowianie” oraz Witold Zawistowski. Krótką historię Domu Ludowego zaprezentował Pan Tomasz Iskierka. W trakcie imprezy miał miejsce pokaz ratownictwa przygotowany przez PSP z Tomaszowa Mazowieckiego. Dla dzieci przygotowano specjalne miejsce gdzie prowadzone były animacje, gry i zabawy. Koło Emerytów przygotowało loterię fantową.  Oryginalny pomysł w postaci wystawy maszyn samobieżnych pt. „Wiejska myśl inżynierska”, cieszył się dużym zainteresowaniem. Powołana została komisja, która spośród maszyn wybrała najciekawsze i przyznała nagrody: 3 miejsce zdobył Pan Paweł Ulaszewski, 2 miejsce Pan Józef Skołt, a zwycięzcą okazał się pojazd Pana Mariana Sobolewskiego. OSP udostępniło do zwiedzania Izbę Pamięci z wystawą dotyczącą Domu Ludowego i Szkoły Podstawowej. Imprezę prowadziła Pani Karolina Iskierka Dla wszystkich serwowana była pyszna grochówka, oraz kiełbaska i kaszanka z grilla. Wszyscy chętni mogli udać się na wycieczkę Kolejką Spalską. Wieczorem uczestników zaproszono do zabawy karaoke, a zabawę taneczną poprowadził zespół JABand. Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy i zaangażowaniu Sołtysa i Rady Sołeckiej, Radnych Rady Gminy z Królowej Woli, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Ludowego „Królowianie”, Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, Wspólnoty Gruntowej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Królowa Wola „Przyjazna Wieś”.

festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola
festyn rodzinny...
festyn rodzinny krolowa wola festyn rodzinny krolowa wola

Pin It