W dniu 05.10.2018 r. zakończono realizację projektu pn. „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska w Brzustowie” w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni bitumicznej znajdującego się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzustowie.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię sportową poliuretanową (technologia typu natrysk) na podbudowie elastycznej (przepuszczalnej), linie segregacji oraz wyposażono boisko w elementy składowe umożliwiające grę w piłkę ręczną, siatkówkę, tenisa zimnego oraz koszykówkę. Całkowity koszt zadania wyniósł 111 561,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 67 782,00 zł.

Zrealizowany projekt zwiększył poziom dostępności bazy sportowej w miejscowości Brzustów oraz Gminie Inowłódz. Dodatkowo przebudowa boiska wielofunkcyjnego wpłynęła na lepsze i kompleksowe zagospodarowanie terenu Publicznej Szkoły Podstawowej oraz podniesienie atrakcyjności miejscowości Brzustów, jako miejsca zamieszkania na stałe poprzez rozwój jej funkcji społecznych.

W dniu 17.10.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska.

dzkie budzi emocje

20181012_123605
20181012_123605 20181012_123605
20181012_123625
20181012_123625 20181012_123625
20181012_123648
20181012_123648 20181012_123648
20181012_123831
20181012_123831 20181012_123831
20181017_114938
20181017_114938 20181017_114938
20181017_115452
20181017_115452 20181017_115452