W dniu 01 września 2018 r. podczas obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Woli odbyło się oficjalnie otwarcie sceny letniej wybudowanej w związku z realizacją projektu pn. „Podnoszenie atrakcyjności oraz walorów kulturowych miejscowości  Królowa Wola – budowa sceny letniej przy OSP Królowa Wola”. Inwestycja została wykonana w ramach zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, przy udziale środków  pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 10 010,00 zł, w tym  dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.
W ramach zadania wykonano scenę letnią z drewna modrzewiowego oraz schody z barierką. Mieszkańcy wsi w zakresie pracy własnej uprzątnęli teren na którym znajduje się scena, dokonali nasadzeń zieleni wokół obiektu oraz zabezpieczyli scenę przed niszczeniem i warunkami atmosferycznymi.
Wykonane zadanie podniosło poziom atrakcyjności oraz wzmocniło bazę kulturową miejscowości Królowa Wola. Budowa sceny letniej przyczyniła się do spotęgowania tożsamości społeczności lokalnej oraz bezpośredniej integracji, dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi w realizację zadania. Wybudowany obiekt powstał z inicjatywy tutejszej społeczności oraz odpowiada zgłaszanym potrzebom mieszkańców.

 

 

 

zdjcie nr 1
zdjcie nr 1 zdjcie nr 1
zdjcie nr 2
zdjcie nr 2 zdjcie nr 2
zdjcie nr 3
zdjcie nr 3 zdjcie nr 3
zdjcie nr 4
zdjcie nr 4 zdjcie nr 4
zdjcie nr 5
zdjcie nr 5 zdjcie nr 5