DSC 0005

 

W sobotę 29 września br. odbyło się XIII Powiatowe Święto Ziemniaka w Brzustowie. Oficjalnego otwarcia i powitania gości dokonali: Pan Mirosław Kukliński wraz z Wójtem Gminy Inowłódz Panem Bogdanem Kąckim. Na scenie zaprezentowały się lokalne Zespoły Ludowe: „BRZYSTOWIANIE”, „KRÓLOWIANIE” oraz Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy „CEKINKI”. Ponadto wystąpili:  Zespół Pieśni i Tańca „DRZEWICZANIE” oraz „SŁONECZNA JEDYNKA”- Klub Seniora z Tomaszowa Mazowieckiego. Tegoroczną gwiazdą wieczoru była Patrycja Runo. Komisja w składzie: Barbara Robak, Ewa Korzeniewska, Marzena Pązik wyłoniła zwycięzców w Konkursie na Reklamę Ziemniaka, do którego przystąpiło 8 reprezentacji KGW. I miejsce zajęło KGW Wielka Wola z gminy Czerniewice. Z kolei największego ziemniaka zgłosił Pan Piotr Bojdo z Bobrowca, gm. Rzeczyca. Zwycięski  ziemniak ważył 1,15 kg. Rozstrzygnięto również gminny konkurs plastyczny pn. „KOCHAM CIĘ POLSKO ZA TWĄ PRZESZŁOŚĆ SŁAWNĄ” organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Brzustowie. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: w kategorii gimnazjum: I m – Iga Włodarczyk, w kategorii kl. VIII. I m- Aleksandra Politowska (Inowłódz) w kategorii kl. IV-VII. I m – Gabriela Grzyb ( Brzustów), w kategorii kl. II-III I m – Magdalena Wieczorek (Brzustów), w kategorii kl. O – I, I m – Joanna Szczepańska (Królowa Wola), nagroda specjalna powędrowała do 3 letniej Igi Domagały. Nagrody w tym konkursie ufundował Wójt Gminy Inowłódz. Wręczone zostały także puchary zwycięzcom powiatowego konkursu w rzucie gumofilcem, który przeprowadzony został w czterech kategoriach: VIP – I miejsce zajął: Pan Mirosław Kukliński Starosta Powiatu Tomaszowskiego z rzutem na odległość 24,5 m, w kat. mężczyzn najdalej rzucił, bo aż 33,50 m Pan Wojciech Mąkola, w kat. kobiet najlepsza była Pani Wiktoria Wajszczyk z rzutem 24,50 m, a wśród dzieci: Nikodem Gawęda rzucie na odległość 16,80 m.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom uroczystości moc atrakcji towarzyszących,  m.in.: wystawę zdjęć z okazji 90 -lecia Straży Pożarnej w Brzustowie oraz urodzonego w Brzustowie Stanisława Łąpinskiego -dziennikarza, literata, krytyka teatralnego. Na dzieci czekały różnego rodzaju animacje, odbywały się również degustacje potraw ziemniaczanych oraz ognisko z pieczonymi ziemniakami.

 

Wójt Gminy Inowłódz składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom XIII Powiatowego Święta Ziemniaka:

 

 1. Panu Mariuszowi Mochola Firma Mar-M-Bruk Brzustów

 2. Panu Marianowi Goździkowi Firma Elektro-Instal Tomaszów Mazowiecki

 3. Państwu Wioletcie I Jarosławowi Krawczykom Zakład Betoniarski „Jarbet” Brzustów

 4. Panu Kazimierzowi Mochola Zakład Betoniarski Brzustów

 5. Państwu Elżbiecie I Andrzejowi Szymańskim Firma Kelmes S.J. Tomaszów Mazowiecki

 6. Panu Adamowi Sojka Prezesowi Zarządu Roldrob S.A. Tomaszów Mazowiecki

 7. Panu Michałowi Wieteska Firma Agrofood-Bis Gortatowice

 8. Panu Sławomirowi Warczyńskiemu Przewóz Drewna Brzustów

 9. Panu Płk. Zdzisławowi Frątczakowi 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz

 10. Panu Janowi Kubickiemu Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski I Wspólnicy Sp. Z O.O. Gielniów

 11. Panu Józefowi Wojtasowi Prezesowi PUPH Otech Sp. z o.o.

 12. Panu Robertowi Pelińskiemu F.H.U. „Rob-Bud” Królowa Wola

 13. Panu Stanisławowi Bartyzel Firma „Kwarcbór” Brzustów

 14. Panu Markowi Koselakowi FHP Koselak Wąwał

 15. Panu Ireneuszowi Knap F.U.H. Iszas Ujazd

 16.  

  Panu Łukaszowi Goszkiewiczowi Firma Kruszmaks Kanice 

 

Organizacja tej wyjątkowej imprezy nie była by możliwa gdyby nie społeczność wsi Brzustów, zaangażowanie i wkład pracy wielu osób. Serdeczne podziękowania dla:

Pani Jadwigi Warczyk Sołtysa Wsi Brzustów oraz rady sołeckiej

Pani Marianny Mąkoli i Koła Gospodyń Wiejskich w Brzustowie oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie

Pana Tomasza Janasa Prezesa oraz druhów strażaków OSP Brzustów.

Pani Iwony Gabryszewskiej dyrektorowi oraz nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzustowie

Jana Warczyńskiego, Leokadii i Jana Dróżdż, Anny i Mariana Krzysztofików, Stanisławy i Zygmunta Kujdów

Pracowników Urzędu Gminy w Inowłodzu oraz Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu oraz dla wszystkich którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania XIII Powiatowego Święta Ziemniaka.

 

XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
XIII Powiatowe ...
XIII Powiatowe Święto Ziemniaka XIII Powiatowe Święto Ziemniaka