Adres:
97-215 Inowłódz ul. Spalska 2
Telefon:
44 710-12-33
Faks:
44 710-12-33
(opcjonalnie)