tablica budżet państwa 120x80 ai 1W dniu 14 lipca 2021 r. pomiędzy skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Inowłódz zawarta  została umowa o dofinansowanie  zadania realizowanego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Domu Ludowym w Królowej Woli.

Wartość dofinansowania: 199 628,56 zł

Przewidywana wartość całkowita zadania: 249 785,70 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Przedmiotem zadania jest utworzenie na terenie Gminy Inowłódz ośrodka wsparcia - Klubu Senior+, tj. miejsca spotkań dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ mających potrzebę integracji. W efekcie realizacji projektu powstanie pierwszy na terenie Gminy Klub Senior+. Na potrzeby funkcjonowania placówki zostanie odnowiony i wyposażony budynek Domu Ludowego w Królowej Woli. Roboty budowlane obejmą następujące pomieszczenia: sala spotkań (w tym: część klubowa, część zajęciowo-warsztatowa, część do zajęć ruchowych), wiatrołap i korytarz, kuchnia, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni 250,03 m2. Obiekt zostanie wyposażony w taki sposób by spełniać co najmniej minimalne standardy lokalowe. Przewidziano bowiem utworzenie sali spotkań wyposażonej co najmniej w stolik kawowy i kanapy. W Klubie funkcjonować będzie kuchnia wyposażona w sprzęty i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków. W obiekcie działać będą toaleta damska i męska. W korytarzu funkcjonować będzie wydzielone miejsce na szatnię dla seniorów.  Ponadto z sali spotkań za pomocą parawanów/przegród zostanie wydzielona część do zajęć ruchowych wyposażona w materace i sprzęt do ćwiczeń. Rozwiązania w postaci schodołazu gąsiennicowego i poręczy w toaletach umożliwią korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym ruchowo.

 

 

LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy zawarła aneks do umowy ramowej, a co za tym idzie  uzyskała możliwość na ogłaszanie dodatkowych naborów wynikających z tego przeliczenia.

W nawiązaniu do powyższego informujemy, iż od 06.09 - 17.09. 2021 r. planowane są nabory grantowe  na następujące przedsięwzięcia:

1) II.2.1: Wspieranie/aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych

2) I.2.1: Wspieranie lokalnych twórców

Przypominamy, iż limit na jednego grantobiorcę w okresie programowania 2013 - 2020 wynosi 100 tys. zł, a wartość grantu 5 tys. – 50 tys zł.

Dyżury08 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni rolnicy, jeżeli w Waszych gospodarstwach rolnych wystąpiły straty spowodowane przez suszę, możecie wnioskować o ich oszacowanie. Dzięki temu możecie otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach środków, określonych przez Radę Ministrów.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję wypełniania wniosku znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Link do aplikacji:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Do złożenia wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Inowłódz pod numerem 44 710 12 33 wew. 18 lub bezpośrednio w Burze Powiatowym ARiMR w Tomaszowie Maz.:
Wydział IRZ - tel. 44 635 78 90
Wydział płatnościowy - tel. 44 635 78 99
Kierownik - tel. 44 635 78 98
E-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5c2f2eeb6b7b0Skorzystaj z bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców, na których poznasz m.in. ofertę dotacji, pożyczek, bonów rozwojowych, funduszy UE dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którą przestawią przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Każdy uczestnik otrzyma materiały, które będą prezentowane podczas wydarzenia. 
W dniach 2 oraz 3 sierpnia (Łódź, Koluszki, Kutno, Łowicz) swoją ofertę przedstawi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
 
Udział w spotkaniu wymaga rejestracji. Do wyboru są trzy formy rejestracji: formularz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, nazwa firmy oraz miejsce spotkania (zgodnie z poniższym harmonogramem).
 

orkiestryWójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Mazowieckim Pan Tadeusz Cisowski serdecznie zapraszają na Powiatową Prezentację Strażackich Orkiestr Dętych, która odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 14.30 w Spale (teren przy stawie).

https://sesje.live/katalog/%C5%82%C3%B3dzkie/618000-tomaszowski/1016052-urzad-gminy-inowlodz/0