Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF wnioski od 11 marca informacja prasowa

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

Dyżury03 

Informacja GKRPA o dyżurach w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Inowłodzu.

 

 

 

Kontakt: Referat Usług Komunalnych - 44 710 11 86

Urząd Gminy Inowłódz prosi o zweryfikowanie zgłoszonych do opodatkowania przedmiotów w podatkach lokalnych.

W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości prosi się o złożenie stosownych dokumentów, tj. informacji lub deklaracji podatkowych (druki dostępne na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że będzie prowadzona dalsza kontrola prawidłowości opodatkowania.

Podatnicy, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości będą narażeni na sankcje administracyjne.

Od wielu lat poziom podatków lokalnych nie ulega zmianie. To niewątpliwie efekt troski samorządu naszej gminy o dobre warunki podatkowe dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Musimy jednak zadbać o to, aby wszyscy solidarnie zobowiązanie płacili.

Kontakt: Referat Finansowy 44 710 11 53

Plakat Wojewódzki Kulinarny Konkurs na Tradycyjny Mazurek Wielkanocny zaakceptowany

 

 

 

 

 

 

 

plakat 1