SołtysiWyniki wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Gminie Inowłódz w 2024 roku

1. Brzustów – 12 czerwca 2024 r. - Sala OSP w Brzustowie

Sołtys – Jadwiga Warczyk

Rada Sołecka:

 • Justyna Koprek,
 • Katarzyna Szczepaniak,
 • Sebastian Golewski,
 • Wioletta Grad – Mochola,
 • Aleksandra Koselak,
 • Marcin Koprek,
 • Natalia Niemiec.

Frekwencja: 10%.

2. Dąbrowa – 11 – 12 czerwca 2024 r. – Świetlica PSP w Brzustowie

Sołtys - Zygmunt Komar

Rada Sołecka:

 • Mariusz Pązik
 • Agnieszka Kądziela
 • Andrzej Bernacki

Wybory na Sołtysa Dąbrowy trwały dwa dni. 11 czerwca zakończyły się wynikiem 14:14, Zebranie Wiejskie zdecydowało o przerwie w obradach do 12 czerwca. Pierwsze głosowanie 12 czerwca ponownie zakończyło się remisem 17:17, dopiero w ponownym głosowaniu tego dnia dokonano wyboru Sołtysa Dąbrowy wynikiem 19:15. 

Frekwencja w dniu 11 czerwca 2024 r. - 53% (na Sołtysa), 55% (do Rady Sołeckiej), 12 czerwca 2024 - frekwencja - 64 %.

3. Inowłódz – 25 czerwca 2024 r. – Sołtysówka w Inowłodzu

Sołtys - Lidia Kacprzak

Rada Sołecka:

 • Bożena Dąbrowska,
 • Ewa Kwaśkiewicz-Tomasik,
 • Magdalena Moruś,
 • Norbert Stasiak.

Frekwencja 12%.

4. Konewka – 19 czerwca 2024 r. – Świetlica Wiejska w Konewce

Sołtys - Stanisław Stępowski.

Rada Sołecka:

 • Andrzej Liszewski,
 • Aneta Łuszcz,
 • Krzysztof Łuszcz,
 • Tadeusz Pytel,
 • Sebastian Sobolewski.

Frekwencja 13%.

5. Królowa Wola – 26 czerwca 2024 r. – Dom Ludowy w Królowej Woli

Sołtys - Sebastian Komadowski

Rada sołecka:

 • Dawid Karwat,
 • Ilona Kamińska,
 • Jakub Chudy,
 • Piotr Włodarczyk

Frekwencja: 10%.

6. Liciążna – 14 czerwca 2024 r. – Świetlica Wiejska w Liciążnej

Sołtys - Elżbieta Bernaciak

Rada Sołecka:

 • Lidia Pazura,
 • Marianna Ośniecka,
 • Małgorzata Bąblewska - Nowak,
 • Halina Kupis,
 • Elżbieta Gotner,
 • Grażyna Matusiak,
 • Władysława Krześlak

Frekwencja – 20%.

7. Poświętne – 18 czerwca 2024 r, - Sołtysówka w Inowłodzu

Sołtys - Henryk Żegnałek

Rada Sołecka:

 • Patrycja Piechna,
 • Marta Wolak,
 • Michał Koziarski

Frekwencja - 18%.

8. Spała – 17 czerwca 2024 r. – Sołtysówka w Spale

Sołtys - Bartosz Tomkowski

Rada Sołecka:

 • Marzena Kokot – Kowalska
 • Roman Rodakowski
 • Anna Tomkowska
 • Dorota Buczyńska

Frekwencja – 5%

9. Zakościele – 21 czerwca 2024 r. – Świetlica Wiejska w Zakościelu

Sołtys - Ewelina Madej.

Rada Sołecka:

 • Albert Dzikowski
 • Ryszard Goska
 • Michał Bernaciak
 • Zofia Mroczek
 • Janina Kamińska
 • Ivana Schmidt
 • Bogdan Dejnak

Frekwencja – 17%.

10. Żądłowice – 20 czerwca 2024 r. – Świetlica Wiejska w Żądłowicach

Sołtys - Karol Dudeńko

Rada Sołecka:

 • Agnieszka Olczyk,
 • Jarosław Skorupa,
 • Paweł Dudeńko

Frekwencja – 13%.

Gratulujemy Sołtysom i członkom Rad Sołeckich wybranych na nową kadencję 2024 - 2029.

Dziękujemy Sołtysom i członkom Rad Sołeckich, którzy pełnili te funkcje w kadencji 2019 – 2024, za pracę na rzecz lokalnej społeczności i trud włożony w rozwój Gminy Inowłódz.

Sołtysami w kadencji 2019 – 2024 byli:

 • Brzustów – Jadwiga Warczyk,
 • Dąbrowa – Tomasz Janas,
 • Inowłódz – Lidia Kacprzak,
 • Konewka – Stanisław Stępowski,
 • Królowa Wola – Radosław Kośka/Teresa Kupis,
 • Liciążna – Elżbieta Bernaciak,
 • Poświętne – Henryk Żegnałek,
 • Spała – Ś. P. Agnieszka Jóźwik/Bartosz Tomkowski,
 • Zakościele – Ewelina Madej,
 • Żądłowice – Grzegorz Kupis.  

Sołtysi
Sołtysi Sołtysi
Sołectwo Brzust...
Sołectwo Brzustów #1 Sołectwo Brzustów #1
Sołectwo Brzust...
Sołectwo Brzustów #2 Sołectwo Brzustów #2
Sołectwo Dąbrow...
Sołectwo Dąbrowa #1 Sołectwo Dąbrowa #1
Sołectwo Dąbrow...
Sołectwo Dąbrowa #2 Sołectwo Dąbrowa #2
Sołectwo Żądłow...
Sołectwo Żądłowice #1 Sołectwo Żądłowice #1
Sołectwo Żądłow...
Sołectwo Żądłowice #2 Sołectwo Żądłowice #2
Sołectwo Inowłó...
Sołectwo Inowłódz #1 Sołectwo Inowłódz #1
Sołectwo Inowłó...
Sołectwo Inowłódz #2 Sołectwo Inowłódz #2
Sołectwo Konewk...
Sołectwo Konewka #1 Sołectwo Konewka #1
Sołectwo Konewk...
Sołectwo Konewka #2 Sołectwo Konewka #2
Sołectwo Królow...
Sołectwo Królowa Wola #1 Sołectwo Królowa Wola #1
Sołectwo Królow...
Sołectwo Królowa Wola #2 Sołectwo Królowa Wola #2
Sołectwo Liciąż...
Sołectwo Liciążna #1 Sołectwo Liciążna #1
Sołectwo Liciąż...
Sołectwo Liciążna #2 Sołectwo Liciążna #2
Sołectwo Poświę...
Sołectwo Poświętne #1 Sołectwo Poświętne #1
Sołectwo Poświę...
Sołectwo Poświętne #2 Sołectwo Poświętne #2
Sołectwo Spała ...
Sołectwo Spała #1 Sołectwo Spała #1
Sołectwo Spała ...
Sołectwo Spała #2 Sołectwo Spała #2
Sołectwo Zakośc...
Sołectwo Zakościele #1 Sołectwo Zakościele #1
Sołectwo Zakośc...
Sołectwo Zakościele #2 Sołectwo Zakościele #2

Pin It