Burmistrz Inowłodza z udzielonym absolutorium oraz wotum zaufania. Rekordowy rok w inwestycjach.

W dniu 28 czerwca 2024 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Inowłodzu.

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Inowłodza poprzedziła debata nad Raportem o stanie Gminy Inowłódz za 2023 rok oraz rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Inowłódz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

Jak wynika z raportu oraz sprawozdania, budżet Gminy Inowłódz na rok 2023 plan po zmianach, po stronie dochodów wyniósł 44 501 484,81 zł., wykonanie 42 959 834,29 zł., plan po stronie wydatków ustalono w wysokości 54 102 105,81 zł., natomiast wykonanie wydatków wyniosło 49 436 767,50 zł., budżet zrealizowano z deficytem w kwocie 6 476 933,21 zł.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wydatki inwestycyjne w roku 2023 wyniosły 26 574 634,31 zł., a pozyskane środki zewnętrzne na ten cel 19 734 572,21 zł. (ponad 74,26%). Był to absolutnie rekordowy rok, jeżeli chodzi o poziom inwestycji gminnych w historii samorządu Gminy Inowłódz.

W trakcie sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Inowłodzu, Burmistrz Inowłodza Bogdan Kącki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Rodakowski mieli okazję wyrazić swoje wielkie podziękowania wszystkim dotychczasowym sołtysom gminy Inowłódz za ich poświęcenie i zaangażowanie w rozwój swoich sołectw.

Podczas spotkania nie zabrakło również ciepłego przywitania dla nowo wybranych sołtysów sołectw Królowa Wola, Żądłowice i Dąbrowa. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej życzyli nowym liderom owocnej współpracy z mieszkańcami oraz samorządem.

 

img_3567 copy
img_3567 copy img_3567 copy
img_3570 copy
img_3570 copy img_3570 copy
img_3580 copy
img_3580 copy img_3580 copy
img_3583 copy
img_3583 copy img_3583 copy
img_3591 copy
img_3591 copy img_3591 copy
img_3605 copy
img_3605 copy img_3605 copy
img_3613 copy
img_3613 copy img_3613 copy
img_3620 copy
img_3620 copy img_3620 copy
img_3622 copy
img_3622 copy img_3622 copy
img_3624 copy
img_3624 copy img_3624 copy
img_3628 copy
img_3628 copy img_3628 copy
img_3632 copy
img_3632 copy img_3632 copy
img_3633 copy
img_3633 copy img_3633 copy
img_3636 copy
img_3636 copy img_3636 copy
img_3638 copy
img_3638 copy img_3638 copy
img_3641 copy
img_3641 copy img_3641 copy
img_3645 copy
img_3645 copy img_3645 copy
img_3646 copy
img_3646 copy img_3646 copy
img_3647 copy
img_3647 copy img_3647 copy
img_3648 copy
img_3648 copy img_3648 copy
img_3657 copy
img_3657 copy img_3657 copy

                                                                                                                        

Pin It