USŁUGI SĄSIEDZKIE

Na terenie Gminy Inowłódz usługi sąsiedzkie są realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I.

Czym są usługi sąsiedzkie?

Pod pojęciem usług sąsiedzkich znajdują się świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Zgodnie z Ustawą usługi sąsiedzkie są formą wsparcia świadczoną przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę (umowa zlecenie). Usługi sąsiedzkie wprowadzone zostały na bazie Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693).

Usługi sąsiedzkie – na czym polegają?

W ramach usług sąsiedzkich świadczone są: pomoc dotycząca zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, pomoc dotyczącą opieki higieniczno-pielęgnacyjnej – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania, kontakty z otoczeniem – w miarę potrzeb oraz możliwości. Wymiar godzinowy usług sąsiedzkich to max. 25 godz. w miesiącu.

Dla kogo przeznaczone są usługi sąsiedzkie?

Z usług sąsiedzkich może skorzystać osoba samotna, która z powodu jej wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać. Z usług sąsiedzkich mogą korzystać także te osoby, których rodzina, w tym wspólnie niezamieszkujący małżonek, zstępni i wstępni, nie mogą zapewnić takiego wsparcia. W tej formie wsparcia nie mają zastosowania kryteria dochodowe stosowane w pomocy społecznej.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?

Świadczeniem usług sąsiedzkich mogą zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania: ukończyły 18. rok życia, nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi, nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi, oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług, zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi, przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (koszt szkolenia ponosi GOPS), zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Ile kosztują usługi sąsiedzkie?

Zasady odpłatności za usługi sąsiedzkie zostały określone w Uchwale Nr LXIX/453/23 Rady Gminy Inowłódz z dnia 23 listopada 2023 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (…). Stawki odpłatności za usługi sąsiedzkie uzależnione są od wysokości dochodu, zawarto je w § 5 ust. 5 pkt b w/w uchwały. Stawka opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich wynosi 29,00 zł.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, tel. 44 710 11 23, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pin It
Załączniki:
Pobierz plik (SKM_C224e24060709330.pdf)SKM_C224e24060709330.pdf[ ]328 kB52 Pobieranie
Pobierz plik (Uchwała Nr LXIX_453_23.pdf)Uchwała Nr LXIX_453_23.pdf[ ]258 kB38 Pobieranie