Burmistrz Inowłodza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Inowłódz (działka nr 1412/6, obręb 0001 Inowłódz ul. Tamka oraz działka nr 28/5, obręb 0007 Spała ul. Hubala).

Więcej informacji: https://bip.inowlodz.pl/gospodarka-nieruchomosciami/przetargi-na-dzierzawe-nieruchomosci/5629-ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-wydzierzawienie-czesci-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-gminy-inowlodz

Pin It