Eliminacje gminne w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na terenie Gminy Inowłódz

W dniu 25 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Inowłodzu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach łącznie uczestniczyło 8 uczniów. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzustowie, Inowłodzu i Królowej Woli.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem: "Młodzież zapobiega pożarom" jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i komend Państwowej Straży Pożarnej.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP RP oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.

Turniej ma formę eliminacji kolejnych szczebli: eliminacji środowiskowych, gminnych powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnokrajowych.

Rolę przewodniczącego komisji konkursowej pełnił mł. kpt. Sławomir Stoliński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Uczniowie pisali test uczniów awansowało do drugiej rundy, w której to odpowiadali na pięć decydujących pytań.

I grupa - uczniowie szkół podstawowych (klasy I-IV)

I miejsce - Zuzanna Wolak (Szkoła Podstawowa w Królowej Woli)

II miejsce - Barbara Pełka (Szkoła Podstawowa w Królowej Woli)

II grupa – uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII)

I miejsce – Nadia Zięba (Szkoła Podstawowa w Inowłodzu);

II miejsce – Maja Małocha Wróblewska (Szkoła Podstawowa w Brzustowie);

III miejsce – Filip Mierzwa (Szkoła Podstawowa w Brzustowie);

Najlepsi będą reprezentowali swoje gminy na szczeblu powiatowym. Zwycięzcy wezmą udział. w eliminacjach powiatowych.

Dziękujemy opiekunom za wzorowe przygotowanie uczniów do naszego turnieju.

Dziękujemy Komendantowi Powiatowej Komendy PSP w Tomaszowie Mazowieckim.

Nagrody rzeczowe ufundował Burmistrz Inowłodza.

Gratulujemy.

Tekst: K. Grygiel

Foto: E. Karwat

img_2474 copy
img_2474 copy img_2474 copy
img_2478 copy
img_2478 copy img_2478 copy
img_2484 copy
img_2484 copy img_2484 copy
img_2485 copy
img_2485 copy img_2485 copy
img_2490 copy
img_2490 copy img_2490 copy
img_2502 copy
img_2502 copy img_2502 copy
img_2507 copy
img_2507 copy img_2507 copy
img_2510 copy
img_2510 copy img_2510 copy
img_2513 copy
img_2513 copy img_2513 copy
img_2514 copy
img_2514 copy img_2514 copy
img_2517 copy
img_2517 copy img_2517 copy
img_2524 copy
img_2524 copy img_2524 copy

 

Pin It