20220801OpaskaZycia

„Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu informuje, o  możliwość zapisów do udziału w 
programie osłonowym Korpus Wsparcia Seniorów na terenie Gminy Inowłódz (do 31.05.2022.)
Gmina Inowłódz od 2022 r. realizuje program mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do
tzw. „opieki na odległość”. Aktualnie trwa rozeznanie potrzeb mieszkańców gminy w związku z edycją  
programu na rok 2024. Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z 
samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa
domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach Programu zostanie zapewniony dostęp do „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych   w  co najmniej
trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa  (sygnał SOS), czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS,
funkcja umożliwiająca komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcja monitorująca podstawowe
czynności życiowe (puls). Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu,
co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne,
komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach
tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. nr 44 710 11 23

Pin It