Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest uhonorowaniem dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie są nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowanie procedury następuje za pośrędnictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Inowłodzu, który po przyjęciu zgłoszenia Jubileuszu 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego przekazuje wniosek do Wojewody Łódzkiego celem wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie podlega również zapytaniu o karalność w Krajowym Rejestrze Karnym.

Zgłoszenia Jubileuszu mogą dokonać Jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) składając dokument zgłoszenia Jubileuszu 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. Dokument zgłoszenia jest dostępny do pobrania w siedzibie USC Inowłódz.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Inowłodzu powiadomi Szanownych Jubilatów w terminie późniejszym o dacie uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Wójta Gminy Inowłódz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o zgłaszanie Jubilatów do 20 grudnia 2023 roku.

Pin It