logo lodzkie 2023W dniu 30 października 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o przyznaniu dotacji na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji źródeł zawilgocenia i spowodowanych nimi zagrożeń na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu”. Dotacja w wysokości 87 110,00 zł została udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

 

tablica lodzkie 2023

Pin It