Kalendarz nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta
Terminy wykonania czynności Czynności nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta
23 marca 2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Gminy Inowłódz w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Inowłódz statusu miasta
do 31 marca 2023 r. Złożenie do Wojewody Łódzkiego wniosku o nadanie miejscowości Inowłódz statusu miasta (art. 4b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym)
do 31 lipca 2023 r. Rozpatrzenie wniosku i ogłoszenie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (§ 1 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach)
1 stycznia 2024 r. Nadanie miejscowości Inowłódz statusu miasta (art. 4 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym)

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE NADANIA MIEJSCOWOŚCI INOWŁÓDZ STATUSU MIASTA

Inowłódz, dnia 17 marca 2023 r.

Pin It