Urząd Gminy Inowłódz informuję, iż w związku z trwającymi pracami zmiany zagospodarowania terenu wokół biurowca firmy CRUSIL, spółka zwróciła się do Urzędu o przeniesienie wiaty przystankowej znajdującej na ulicy Spalskiej, która w całości posadowiona jest w działce przedsiębiorstwa.

Gmina Inowłódz niestety nie dysponuje terenem na który wiata przystankowa mogłaby zostać przeniesiona, wobec powyższego wiata zostanie usunięta, a miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego zostanie oznakowane znakiem informacyjnym D-15 i P-17 (zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

Przewidywany termin usunięcia wiaty przystankowej nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2023 r.

Pin It