Urząd Gminy w Inowłodzu w związku pismem firmy Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem – Grupa Recykl S.A. zajmującej się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon, zwraca się z prośbą o przekazywanie przez właścicieli gospodarstw rolnych informacji dotyczących ilości opon zalegających w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie Gminy Inowłódz.

Po zebraniu informacji z całego terenu, Grupa Recykl S.A. w porozumieniu z gminami, będzie podejmowała ogólnopolskie akcje związane z odbiorem tych opon. Szczegóły dotyczące odbioru opon będą znane po oszacowaniu ilości zalegających opon.

Informacje na temat ilości opon można składać bezpośrednio w Referacie Usług Komunalnych – budynek B, telefonicznie – pod numerem: (44) 710 11 86 lub u Sołtysów w terminie do 24 marca 2023 roku.

Pin It