Nadleśnictwo Smardzewice informuje o planowanych terminach zbiorowych. W trakcie polowanie zbiorowego będzie realizowany również sanitarny odstrzał dzików. Polowanie zbiorowe planowane jest w terminie 3 grudnia 2022 r. w godzinach 7:00 - 15:00. Tereny objęte polowaniem dotyczą obwodu łowieckiego nr 189: lasy w okolicach wsi Sługocice, Brzustów, Dąbrowa, Tomaszówek oraz obwodu łowieckiego 190: lasy w okolicach wsi Dęba, Dęborzeczka, Buczek i Poświętne. Teren zostanie oznaczona tablicami ostrzegawczymi informującymi o odbywającym się polowaniu.

Pin It