Informujemy, że LVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 1300.

Proponowany porządek obrad: PDF

Zbiorcza informacja dot działań podejmowanych pomiędzy sesjami październik oraz listopad 2022: PDF

Pin It