Tabliczka LiciaznaW sołectwie Liciążna zakończono realizację projektu pn. „Doposażenie strefy aktywnej rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w Liciążnej”. Inwestycja została wykonana w ramach małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało dofinansowane w wys. 12 000,00 zł.

Wartość całkowita projektu to 32000 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowni plenerowej oraz ściankę wspinaczkową.

Pin It