Informujemy, że z dniem 30 września 2022 r. upływa termin zapłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pin It