IMG 2992W dniu 28 lipca 2022 r. odbyła się LII sesja Rady Gminy Inowłódz. Oprócz stałych punktów porządku obrad tj. rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 i zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022, radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Inowłódz na rok szkolny 2022/2023 oraz uchwałę w sprawie określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz.

Na zakończenie sesji Wójt w imieniu pracowników Urzędu Gminy Inowłódz i Przewodniczący w imieniu Rady Gminy Inowłódz uroczyście podziękowali i pożegnali odchodzącego na emeryturę Pana Jarosława Jopka, który pełnił funkcję Kierownika Referatu Usług Komunalnych.

 

2022_sesja_lipi...
2022_sesja_lipiec 2022_sesja_lipiec
2022_sesja_lipi...
2022_sesja_lipiec 2022_sesja_lipiec
2022_sesja_lipi...
2022_sesja_lipiec 2022_sesja_lipiec
2022_sesja_lipi...
2022_sesja_lipiec 2022_sesja_lipiec
2022_sesja_lipi...
2022_sesja_lipiec 2022_sesja_lipiec
2022_sesja_lipi...
2022_sesja_lipiec 2022_sesja_lipiec
2022_sesja_lipi...
2022_sesja_lipiec 2022_sesja_lipiec
2022_sesja_lipi...
2022_sesja_lipiec 2022_sesja_lipiec

Pin It