Informujemy, że LI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się 23 czerwca 2022 r. o godz. 1200.

Proponowany porządek obrad: PDF

Pin It