plakatJeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację można złożyć online na stronie www.ceeb.gov.pl lub w Urzędzie Gminy Inowłódz.

Termin składania deklaracji:

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. - 30 czerwca 2022 r.,
  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. - 14 dni od dnia uruchomienia.
Pin It