programop

Zapraszamy zainteresowanym mieszkańców Gminy Inowłódz do zapoznania się z informacją na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.

 

 

 

 

 

 

Pin It