Korpus Wsparcia Seniorów 1

Od maja br. na terenie Gminy Inowłódz będzie realizowany Program osłonowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.  Program skierowany jest do osób starszych w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Inowłódz, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.  Szacuje się objąć wsparciem 50 mieszkańców Gminy. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

 

Pin It