gospodarka odpadami 500x281W związku z zakończeniem umowy na odbiór odpadów komunalnych, firma "EKOM" informuje, iż odbiór ich koszy odbędzie się w miesiącu lutym przy odbiorze odpadów zmieszanych przez firmę "HAK".

Kosze firmy "EKOM" prosimy pozostawić w tych dniach przed posesjami.