V EDYCJA DNI BEZPIECZEŃSTWA GMINY INOWŁÓDZ „Spała 2021”

Dni bezpieczeństwa Gminy Inowłódz na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń. W 2021 roku ćwiczenie odbyło się w Spale na terenie sąsiadującym bezpośrednio z nową - nowoczesną świetlicą – nazwaną „Sołtysówka w Spale”.

W piątkowe przedpołudnie 8 października od godziny 10.00 zgromadzeni uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy uczestniczyli w szkoleniu na temat cyberbezpieczeństwa oraz niedozwolonego stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych. Szkolenie prowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, jak również Komendant Komisariatu Policji w Czerniewicach.

Drugim punkiem szkolenia było zapoznanie wszystkich uczestników z prawidłowym udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym. To zadanie realizowane było przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Niecenioną pomocą służyła Pani Joanna Jeske – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Inowłodzu. Udało się czynnie zaangażować uczniów do treningu udzielania pomocy poszkodowanym. W czasie ćwiczenia propagowaliśmy nr alarmowy 112.

Nowością w naszych ćwiczeniach był udział przedstawicieli Nadleśnictwa Spała, którzy w pierwszej części w formie prezentacji pokazali, dlaczego warto stawiać na edukację ekologiczną, z jakim problemem musimy się zmagać i co młodzi ludzie mają do posprzątania po starszych pokoleniach. W drugiej części - po posiłku regeneracyjnym, w formie praktycznego warsztatu wszyscy udali się w piękne Spalskie Lasy. Celem warsztatu było poznanie bogactwa flory i fauny naszej okolicy. Pracownicy Nadleśnictwa uczyli uczniów jak należy zachować się w lesie i jakie przepisy mają zastosowanie wobec nas wszystkich oraz jakie zadania realizuje Nadleśnictwo Spała.

Sobotnie słoneczne popołudnie to praktyczne ćwiczenie. Założeniem do ćwiczenia było zdarzenie drogowe, gdzie kierowca samochodu osobowego z nieznanych przyczyn nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z drugim prawidłowo jadącym pojazdem. Przechodnie będący w pobliżu zdarzenia zawiadomili dyżurnego – prawidłowo dzwoniąc na nr alarmowy 112.

Na miejsce zdarzenia jako pierwsza przybyła jednostka OSP z Inowłodza. Po wstępnym rozpoznaniu przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi (KDR) nakazał strażakom przystąpić do prowadzenia akcji ratowniczej mającej na celu uwolnienie osób poszkodowanych z pojazdów. W związku z tym, że strażacy z OSP Inowłódz nie byli w stanie sami uwolnić osób poszkodowanych zawiadomili o tym Stanowisko Kierowania. Do pomocy przystąpił drugi zastęp z jednostki OSP Królowa Wola. Strażacy wspólnie z obydwu jednostek uwolnili poszkodowanych i udzielili pierwszej pomocy. Koniecznym było użycie sprzętu hydraulicznego. W celu kontynuowania akcji ratowniczej na pomoc wezwano jednostkę OSP z Brzustowa. Strażacy uwolnili poszkodowanych – łącznie cztery osoby i udzielili pomocy według KPP. Jednostka z OSP Liciążna była w odwodzie i zabezpieczała teren.

Na miejsce ćwiczeń zaproszono seniorów z Gminy Inowłódz oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzustowie, Inowłodzu i Królowej Woli. Zaproszenie skierowano do wszystkich mieszkańców – wykorzystując system powiadamiania SMS.

Niewątpliwie ważnym punktem naszych ćwiczeń był występ zespołu CEKINKI z Brzustowa. Zespół prowadzony przez Pana Zbigniewa Kosylaka.

Uczestnicy ćwiczeń brali udział w losowaniu nagród ufundowanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczego Nadleśnictwa Spała oraz Pana Bogdana Kąckiego Wójta Gminy Inowłódz. Dla ocieplenia ducha i ciała do prac włączyli się pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu. Pomocą również służyli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownicy Referatu Usług Komunalnych. Dzięki zaangażowaniu tych osób sprawnie przebiegł poczęstunek dla wszystkich ćwiczących.

 Zarówno w roku ubiegłym jak i w bieżącym do naszych działań włączył się Starosta Powiatu Tomaszowskiego delegując członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Pana Marka Kubiaka. Pan Tomasz Wojtaszek – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, nadzorował i realizował działania strażaków ochotników z OSP Tomaszów Mazowiecki. Strażacy z OSP Tomaszów wykonywali swoje zadania wykorzystując pneumatyczny namiot ratowniczy. Ćwiczenia rejestrowane były za pomocą dronu obsługiwanego przez Krystiana Swarbułę pracownika Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

Na zakończenie Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz głos zabrał Pan Bogdan Kącki Wójt Gminy Inowłódz. Omówił przebieg ćwiczeń i podziękował wszystkim ćwiczącym tj.:

Zastępcy Komendanta PSP w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. Dariuszowi Polańskiemu oraz wszystkim strażakom z komendy,

Komendantowi Komendy Powiatowej Policji inspektorowi Szymonowi Herman i Policjantom, którzy prowadzili szkolenie.

Paniom Dyrektorkom szkół podstawowych: Iwonie Gabryszewskiej, Jolancie Łon i Stefani Ziętara.

Druhom strażakom z OSP Inowłódz, OSP Królowa Wola i OSP Brzustów i OSP Liciążna,

mł. asp. mgr Remigiuszowi Ambrozikowi za komentarz i prowadzenie bieżących zdarzeń,

Komendantowi Komisariatu Policji w Czerniewicach podinsp. Krzysztofowi Ludwiczakowi,

Zebranym Seniorom, pracownikom Gminnego Centrum Kultury, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Referatu Usług Komunalnych.

W sposób szczególny podziękował zespołowi CEKINKI i obecnym uczniom ze Szkoły Podstawowej w Brzustowie, Inowłodzu i Królowej Woli, po czym zaprosił wszystkich biorących udział w ćwiczeniach na wspólny poczęstunek.

Tekst: K. Grygiel Foto: E. Karwat

 

 

img_1067
img_1067 img_1067
img_1071
img_1071 img_1071
img_1102
img_1102 img_1102
img_1106
img_1106 img_1106
img_1109
img_1109 img_1109
img_1111
img_1111 img_1111
img_1117
img_1117 img_1117
img_1118
img_1118 img_1118
img_1122
img_1122 img_1122
img_1146
img_1146 img_1146
img_1150
img_1150 img_1150
img_1151
img_1151 img_1151
img_1154
img_1154 img_1154
img_1160
img_1160 img_1160
img_1161
img_1161 img_1161
img_1174
img_1174 img_1174
img_1177
img_1177 img_1177
img_1179
img_1179 img_1179
img_1182
img_1182 img_1182
img_1186
img_1186 img_1186
img_1190
img_1190 img_1190
img_1192
img_1192 img_1192
img_1196
img_1196 img_1196
img_1199
img_1199 img_1199
img_1202
img_1202 img_1202
img_1206
img_1206 img_1206
img_1209
img_1209 img_1209
img_1210
img_1210 img_1210

img_1225
img_1225 img_1225
img_1227
img_1227 img_1227
img_1228
img_1228 img_1228
img_1229
img_1229 img_1229
img_1231
img_1231 img_1231
img_1233
img_1233 img_1233
img_1234
img_1234 img_1234
img_1239
img_1239 img_1239
img_1240
img_1240 img_1240
img_1305
img_1305 img_1305
img_1306
img_1306 img_1306
img_1308
img_1308 img_1308
img_1309
img_1309 img_1309
img_1310
img_1310 img_1310
img_1312
img_1312 img_1312
img_1314
img_1314 img_1314
img_1316
img_1316 img_1316
img_1321
img_1321 img_1321
img_1323
img_1323 img_1323
img_1353
img_1353 img_1353
img_1355
img_1355 img_1355
img_1356
img_1356 img_1356
img_1374
img_1374 img_1374
img_1375
img_1375 img_1375