8 września 2021 r. na Zamku w Inowłodzu Pan dr Dominik Płaza – Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Pani Agnieszka Ciołak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu, Pan Bogdan Kącki - Wójt Gminy Inowłódz oraz w imieniu Pana Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego, Pani Ewa Wendrowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, dokonali uroczystego otwarcia wystawy ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi „Szachy z zamku w Inowłodzu”. Podczas wystawy zostały zaprezentowane postery, przedstawiające bierki szachowe, wykonane na przełomie XV i XVI z kości zwierzęcych, odkryte w trakcie prac archeologicznych prowadzonych pod kierunkiem dr. Jerzego Augustyniaka na zamku w Inowłodzu w 1983 r. Prelekcję na temat wystawy wygłosił Pan Dyrektor dr Dominik Płaza. Honorowy Patronat nad wystawą objął Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Grzegorz Schreiber oraz Polski Związek Szachowy. Zaprezentowana ekspozycja jest wstępem do rozwijającej się współpracy między Gminą Inowłódz, Gminnym Centrum Kultury w Inowłodzu a Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Podczas spotkania padały ciekawe pomysły kolejnych przedsięwzięć i rozwoju wspólnych działań. Organizatorami wystawy są: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Województwo Łódzkie oraz Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Tekst/Foto: P. Gawin

img_0246
img_0246 img_0246
img_0264
img_0264 img_0264
img_0270
img_0270 img_0270
img_0292
img_0292 img_0292
img_0308
img_0308 img_0308
img_0311
img_0311 img_0311
img_0323
img_0323 img_0323
img_0324
img_0324 img_0324
img_0332
img_0332 img_0332
img_0338
img_0338 img_0338
img_0339
img_0339 img_0339
img_0343
img_0343 img_0343
img_0351
img_0351 img_0351
img_0358
img_0358 img_0358
img_0362
img_0362 img_0362
img_0367
img_0367 img_0367
img_0368
img_0368 img_0368
img_0372
img_0372 img_0372
img_0381
img_0381 img_0381
_mg_0232
_mg_0232 _mg_0232
_mg_0287
_mg_0287 _mg_0287
_mg_0294
_mg_0294 _mg_0294