1920x810Wójt Gminy Inowłódz informuje o odbiorze odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dniu 31.07.2021r. w godzinach 9:00 - 14:00 w miejscowości Zakościele przy oczyszczalni ścieków dla wszystkich mieszkańców stałych i sezonowych, którzy mają uregulowane płatności za odpady.