Informacje Wójta Gminy Inowłódz dotyczące działań podejmowanych między sesjami
2021

Miesiąc Za okres Pobierz
Styczeń 28 grudnia 2020 r. - 21 stycznia 2021 r. unnamed
Luty 22 stycznia 2021 r. - 22 lutego 2021 r.  unnamed
Marzec 23 lutego 2021 r. - 18 marca 2021 r. unnamed
Kwiecień 19 marca 2021 r. - 22 kwietnia 2021 r. unnamed
Maj 22 kwietnia 2021 r. - 20 maja 2021 r. unnamed
Czerwiec 20 maja 2021 r. - 21 czerwca 2021 r. unnamed
Lipiec/Sierpień 22 czerwca 2021 r. - 20 sierpnia 2021 r. unnamed
Wrzesień 20 sierpnia 2021 r. - 27 września 2021 r. unnamed